ZARZĄD

Krótkie informacje o osobach, które tworzą zarząd Spółki

 

dr inż. TOMASZ WOŹNIAKOWSKI - Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Łódzkiej – Wydział Organizacji i Zarzadzania, na której obronił pracę doktorską z tematu ”Analiza wykorzystania e-learningu w zarządzaniu przedsiębiorstwem”.

Od 1996 roku związany z OPW DOSKOMP Sp. z o.o. jako kierownik projektów, Dyrektor ds. rozwoju oraz od grudnia 2009 roku, jako Prezes Zarządu Spółki OPW DOSKOMP Sp. z o.o.

Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe w branży ICT, głównie jako kierownik projektów oraz manager. Oprócz Zarządu OPW Doskomp zasiada w radach nadzorczych spółek LPE Learning Philosophy Experts Sp. z o.o. oraz Hetan Technologies S.A. Jest także adiunktem w Katedrze Informatyki SGGW w Warszawie. Dzięki połączeniu praktyki z teorią naukową jest zapraszany do prowadzenia wielu kursów, szkoleń oraz seminariów. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów oraz książki z tematyki systemów informatycznych zarządzania.

Z ramienia firmy Doskomp brał udział w rządowym programie Offsetowym – Matching and Mining w rezultacie czego przebywał w 2003 roku w Stanach Zjednoczonych gdzie pozyskiwał do współpracy przedsiębiorstwa Amerykańskie.

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz kilku komitetów sterujących dużych projektów finansowanych ze środków europejskich.

  

SŁAWOMIR BOROWSKI - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Łódzkiej – Wydział Elektrotechniki i Elektroniki (2001) oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2010).

Od 2015 roku związany z OPW DOSKOMP Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. rozwoju oraz od stycznia 2017 roku, jako Wiceprezes Zarządu Spółki OPW DOSKOMP Sp. z o.o. 

Posiada 15 letnie doświadczenie zawodowe w branży IT, w tym ponad 10 letnie doświadczenie managerskie. Przez ostatnie lata zajmował kierownicze stanowiska w jednostkach budżetowych w strukturach rządowych. W ramach zajmowanych stanowisk Pan Sławomir zdobył duże doświadczenie w realizacji i zarządzaniu dużymi projektami informatycznych zarówno ze środków krajowych jak i europejskich (zrealizowane m. in 3 duże projekty w środków PHARE oraz 2 z PO KL).

Członek kilku komitetów sterujących dużych projektów finansowanych ze środków europejskich.

Posiada certyfikat Prince Practictioner.